Onze keurmerken en erkenningen

Wij zijn in het bezit van diverse keurmerken en erkenningen. Onderstaand leest u waar ons installatiebedrijf bij aangesloten is.

Sterkin
Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert. Wij voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Bovendien zijn er opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover wij als installateur over moeten beschikken.

KviNL
KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. De essentie van KvINL is het aantonen van kwaliteit. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd.

Erkend leerbedrijf
Wij leiden graag jonge gemotiveerde leerlingmonteurs op tot gekwalificeerde monteurs en zijn hiervoor een Kenteq Erkend Leerbedrijf.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). U bent ervan verzekerd dat ons bedrijf in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren.


Top